Sistem menadžmenta kvalitetom poslovanja (QMS)

U cilju unapređenja poslovanja kompanije Beohemija, implementirali smo Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.

Projekat uvođenja, implementacije i početak primene bio je 2011., nakon čega je usledilo održavanje sistema kvaliteta kroz resertifikacije i konstantna unapređenja sistema.

Primenom standarda podigli smo na najviši nivo uniformnost kvaliteta i performanse proizvoda, efikasnost i efektivnost rada, svest o očuvanju životne stredine i neophodnosti ulaganja u nove tehnologije, znanja i veštine.

Sistem menadžmenta kvalitetom je uspostavljen tako da u organizacionoj strukturi kompanije jasno definiše procese i odgovornosti, pojačava uređenost, tehničku i poslovnu disciplinu i etiku i čini je organizovanom i stabilnom

Sistematsko izveštavanje i kontrolisan tok dokumenata omogućava korektivne mere u cilju unapređenja, veću fokusiranost na korisnika i kupca, praćenje realizacije i brzo reagovanje na potrebe svih zainteresovanih.

Najbolji efekti uvođenja Sistema menadžmenta kvalitetom ogledaju se u smanjenju ukupnih troškova poslovanja, većoj tržišnoj konkurentnosti, kontroli svih procesa koji se odvijaju u kompaniji, višem nivou odgovornosti zaposlenih, boljoj iskorišćenosti vremena i resursa. Analiza prikupljenih podataka zahvaljujući QMSu, omogućava efikasniju organizaciju i realizaciju i osigurava donošenje najboljih odluka za naše poslovanje. Sistem menadžementa kvalitetom poslovanja otvorio nam je put ka novim tržištima i zadovoljnim kupcima.

Kvalitet na prvom mestu

SOPSTVENE LABORATORIJE ZA FIZIČKO-HEMIJSKU I MIKROBIOLOŠKU ANALIZU

Beohemija raspolaže sopstvenim laboratorijama za fizičko-hemijsku i mikrobiološku kontrolu kvaliteta, opremljenim neophodnim mernim instrumentima i uređajima, u kojima se kontinuirano mere i upoređuju parametri kvaliteta sa zadatim granicama.

Obučeni i iskusni zaposleni, sistematski kontrolišu sve isporuke sirovina, ambalažnih elemenata, poluproizvode i gotove proizvode na linijama pakovanja primenom standardnih ili internih metoda hemijske analize.

Metode ispitivanja se periodično revidiraju i prilagođavanju zakonskoj regulativi Republike Srbije, koja je u oblasti deterdžentske industrije harmonizovana sa propisima Evropske unije.

Kvalitet gotovih proizvoda duže od 15 godina redovno kontroliše Institut za opštu i fizičku hemiju iz Beograda i podržava nas u svim atipičnim i vanrednim analizama kvaliteta svojim znanjem i iskustvom.

Najsavremenija laboratorija

Kontrola kvaliteta repromaterijala i gotovih proizvoda

Kvalitet gotovog proizvoda čine kvalitet formulacije i kvalitet jediničnog, zbirnog i paletnog pakovanja. Kvalitet gotovog proizvoda definisan je tehničkim opisom u Tehničkom listu ili Proizvođačkoj specifikaciji koju izrađuje Služba razvoja, a kvantifikovan Planom kontrole kvaliteta.

Služba kontrole kvaliteta sprovodi fizičko-hemijsku kontrolu kvaliteta i mikrobiološku kontrolu kvaliteta repromaterijala i formulacija koje zahtevaju proveru mikrobiološke ispravnosti.

Proces kontrole kvaliteta praškastih I tečnih deterdženata, tečnih sapuna i šampona ima tri sukcesivne faze:
(I) prijemna kontrola kvaliteta sirovina i ambalažnih elemenata
(II) procesna kontrola kvaliteta poluproizvoda
(III) kontrola kvaliteta jedniničnog, zbirnog i paletnog pakovanja na linijama pakovanja


Svaka isporuka repromaterijala se kontroliše u odnosu na Plan kontrole kvaliteta, napravljen na osnovu tehničke dokumentacije dobavljača i Sertifikata proizvođača za tu isporuku.

Proizvodnja praškastih deterdženata se kontroliše kontinualno, a tečnih detedrženata šaržno, pre nego se počne sa punjenjem i pakovanjem u ambalažu. Tehnička dokumentacija- izveštaji i sertifikati kvalieteta, kao i metode analize i postupci uzorkovanja, usklađeni su sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Liste o sastavu proizvoda
prema Pravilniku o deterdžentima